ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτ. - Σαββ.: 9:00 - 21:00

Σεισμικός Ανιχνευτής Σκυροδέματος και Χάλυβα SC 100