ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

Μελέτες Ασφάλειας & Μελέτες Τρωτότητας

Η A.D.SECURITY, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αναλαμβάνει την μελέτη ασφαλείας & τρωτότητας της εγκατάστασής σας.

Σας προτείνουμε στοχευμένες λύσεις για την αποκατάσταση των τρωτών σημείων της εγκατάστασης σας και για την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη. Βασικό ρόλο στη μελέτη τρωτότητας έχει η αυτοψία της ίδιας της εγκατάστασης, όσο και της περιοχής που εκτείνεται μέχρι τη ζώνη του περιβάλλοντος χώρου της. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε υπόψη τα εξής:

  • Τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν αυτή καθ’ αυτή την Εγκατάσταση, καθώς και την πέριξ αυτής περιοχή (πληροφοριακά στοιχεία – δεδομένα).
  • Τη χωροθέτηση της Εγκατάστασης (τοπογραφικά – γεωγραφικά – οικονομοτεχνικά).
  • Την πλήρη και σαφή περιγραφή της (δομή – αποστολή).
  • Τα σχέδια κατασκευής της Εγκατάστασης (αρχιτεκτονικά – μηχανολογικά – ηλεκτρολογικά – ηλεκτρονικά – τεχνικών υποδομών πάσης φύσεως – επιμέρους λειτουργιών).
  • Την αναγνώριση, τον εντοπισμό και την καταγραφή των σημείων ή περιοχών της Εγκατάστασης, τα οποία εμφανίζουν αδυναμίες σε σχέση με την προστασία ή την ασφάλειά της.
  • Τους αναγνωρισθέντες κινδύνους, τη διαβάθμιση των απειλών, τα πιθανά σενάρια εκδήλωσης, καθώς και τις επιπτώσεις ή τις συνέπειες που θα έχουν.
  • Τις προτάσεις αντίδρασης για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των απειλών που έχουν ήδη καταγραφεί.
  • Τον προσδιορισμό ζωνών Εγκατάστασης, αναφορικά με τη θέση της στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Λεπτομερή περιγραφή των ζωνών αυτών, καθώς και αναγνώριση κινδύνων ή απειλών ανά ζώνη.
  • Τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων της Εγκατάστασης, καθώς και αναγνώριση κινδύνων – απειλών ανά τομέα.
  • Τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ανά ζώνη: Εντοπίζονται και καταγράφονται τα σημεία που βρίσκονται σε υπερκείμενη θέση, από τα οποία εύκολα είναι δυνατή η προσβολή της Εγκατάστασης.

Στόχος μας είναι η πρόληψη και η αποτροπή απειλών για την ασφάλεια της εγκατάστασής σας.

Αίτηση προσφοράς

Επιλογή ωρών:

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του ADSecurity.gr. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα
Αποδοχή
Άρνηση

Newsletter

Με κάθε νέα εγγραφή παρέχεται έκπτωση 10% σε κάθε νέο σύστημα.